نشر گمان

  • کتابکتاب در برابر استبداد

    معرفی کتاب در برابر استبداد

    سال های زیادی نیست که واژه های دیکتاتوری و استبداد در فرهنگ سیاسی جوامع مختلف رواج پیدا کرده است. شاید نهایتا ۲۰۰ سال است که سیاستمداران و روشنفکران در کشورهای غربی درگیر معانی این کلمات هستند. پیش از آن که…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا